previous pauseresume next

به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون بپیوندید.

دکتر احمدیان در نشست خبر طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا اظهار داشت: مردم اصفهان با ورود به سایت salamat.gov.ir و وارد کردن کد ملی، نام و شماره تماس فشارخون خود را ثبت کنند که در صورت داشتن فشارخون ۱۲۰ روی ۸۰ میلی مترجیوه و ۱۴۰ روی ۹۰ به عنوان افراد پیش فشارخون و پره فشارخون و در معرض فشارخون بالا شناسایی می شوند.